logo
Wystawy Oferta Archiwum 2002 - 2012 Archiwum 2013 - 2018 Kontakt

Warsaw Gallery Weekend (21-23.09.2018)

Obraz, złożony z cytatów z wielu różnych fragmentów rzeczywistości, kreuje unikatowy kolaż znaczeniowy i estetyczny, nieredukowalny jako całość do cech swoich części składowych. Przypomina to związki chemiczne, mające zupełnie inne właściwości niż pierwiastki, z których są zbudowane. Każdy z elementów układanki niesie ze sobą pewien bagaż semantyczny, związany ze szczególnymi okolicznościami miejsca i czasu, tak jak każdy uczestnik społeczeństwa posiada specyficzną dla siebie cząstkową wiedzę. Komponenty pozostające ze sobą w pozornie luźnym związku, tworzą jednak struktury ekologicznie racjonalne. Kładziemy nacisk na ideę ładu spontanicznego i efektywność swobodnego działania oraz umacniamy status elementów tej struktury, której jedynym koniecznym do spełnienia reżimem jest rama obrazu.

Michał Dymny

Agata Kus urodziła się w 1987 roku. Mieszka i pracuje w Krakowie. Jest absolwentką i doktorem Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w pracowni prof. Leszka Misiaka obroniła w 2012. W latach 2010-2016 była asystentką w prywatnym atelier Pauliny Ołowskiej. Zajmuje się głównie malarstwem i wideo. Jest laureatką wielu nagród i stypendiów, w tym zwyciężczynią Międzynarodowego Biennale Sztuki Mediów WRO 2015 we Wrocławiu. W roku 2017 została nominowana do Nagrody Spojrzenia Deutsche Banku i Zachęty.  Jej obrazy znajdują się m. in. w kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie, Muzeum Narodowym w Gdańsku oraz w licznych kolekcjach prywatnych w Polsce i zagranicą.

Agata Kus maluje głównie ludzi, wpisując się w obserwowany w ostatnich latach triumfalny powrót do klasycznego rodzaju figuratywności. Charakterystyczna dla jej malarstwa równoczesna wielość narracji, spojona w jedną kompozycję, pozwala na wielowątkowe czytanie obrazu: poszczególnego tematu lub syntezy ich wszystkich, układających się w nowe znaczenia. Nieoczywistość i dwuznaczność tych obrazów otwiera wiele możliwości interpretacji oraz podążania za ich niezwykle fascynującą narracją. Artystka stosuje przy tym liczne gry formalne, jak malarskie kolaże, pseudo-wycinanki, wklejki, zamazywania i destrukcje, sugerując zestawienie ze sobą wielu kompozycji o różnej fakturze i technice.

Link do wystaw:
http://agatakus.pl/?page_id=16

 

Agata Kus

Palny wodór

wystawa czynna do 31.10.2018

Tekst Stacha Szabłowskiego
do wystawy Agaty Kus
prace Agaty Kus